Overige specialisaties van Strafrechtadvocaat Tieman in Utrecht

Jeugdrecht

Mr. Tieman is ook gespecialiseerd in jeugdrecht. Als de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter gaat verzoeken uw kind onder toezicht te plaatsen (de ondertoezichtstelling of ‘OTS’) of verzoekt een machtiging gedwongen uithuisplaatsing af te geven, dan kan mr. Tieman u bijstaan bij de kinderrechter.

 

Als u dus problemen hebt met Jeugdzorg (tegenwoordig ‘Samen Veilig’ of ‘SaVe’), belt u dan onmiddellijkmr. Tieman voor advies. Ook als uw kind al onder toezicht of uit huis is geplaatst en u problemen hebt met de voogd, dan kan mr. Tieman u helpen.

Incassozaken

Mr. Tieman behandelt ook eenvoudige incassozaken waarbij u voor de civiele kantonrechter wordt gedaagd vanwege een vordering die een bedrijf op u heeft. Als u een civiele dagvaarding hebt ontvangen, bijvoorbeeld van een energieleverancier, woningbouwstichting of ziektekostenverzekeraar, belt u dan meteen met mr. Tieman. 

Bestuursrechtzaken

Als de overheid een geschil met u heeft dat niet strafrechtelijk van aard is, dan is er sprake van bestuursrecht. Een procedure bij het UWV of de gemeente over een uitkering, of bij het CBR over uw rijbewijs, vallen hier bijvoorbeeld onder, maar mr. Tieman kan u ook helpen bij andere bestuursrechtzaken, zoals geweigerde vergunningen, bedrijfssluiting, dwangsommen en dwangbevelen.

Uitkeringen/socialezekerheidsrecht

Als uw uitkering is ingetrokken, belt u dan onmiddellijk met mr. Tieman.

Als de gemeente of het UWV uw uitkering intrekt, bijvoorbeeld na een verdenking van fraude, heeft dit altijd grote gevolgen voor uw persoonlijke situatie. U moet dan ook meteen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift en mr. Tieman kan u hierbij helpen.

 

Het is ook erg belangrijk dat u mr. Tieman belt voor advies voordat u gaat praten met het UWV, de sociale recherche of de politie. Mr. Tieman kan u bijstaan bij het indienen van het bezwaarschrift, maar ook in beroep bij de rechtbank of hoger beroep bij de Centrale Raad van Bestuur (CRvB) of de Raad van State (RvS).

Kosten

Een advocaat hoeft niet altijd veel geld te kosten. Als u weinig inkomen hebt of als u in de gevangenis zit, dan wordt mr. Tieman betaald door de overheid.

Als de overheid uw advocaat niet betaalt, dan hanteert mr. Tieman een tarief van € 150,- per uur, exclusief btw. Meestal wordt echter een prijsafspraak gemaakt voor de hele zaak. Mr. Tieman kan een eenvoudige zaak bij de politierechter al voor u doen voor € 500,- tot € 750,- en bij de meervoudige strafkamer voor € 750,- tot € 1250,-. Deze prijzen zijn in overleg en afhankelijk van de zaak.